Mājaslapas apmeklējumi

Kopā: 29186
Vakar: 78
Šodien: 79

Iesakām apmeklēt

Pedagogi

2017./2018.mācību gads

Sākumskolas MK
Ločmele Ritma- MK vadītāja, sākumskolas skolotāja

 • Glāzniece Ritma - sākumskolas skolotāja
 • Grietniece Inta - sākumskolas skolotāja
 • Gūtmane - Sevišķe Anete - sākumskolas skolotāja
 • Liepniece Ilze - sākumskolas skolotāja
 • Meimere Inga - sākumskolas skolotāja
 • LočmeleAntra - sākumskolas skolotāja
 • Ločmele Ritma- sākumskolas skolotāja
 • Mūrniece Elita- sākumskolas skolotāja
 • Peterlēvica Rasma- sākumskolas skolotāja

Mūzikas MK
Alda Šeļegovska – MK vadītāja , mūzikas un instrumentspēles skolotāja.

 • Altenburga Māra- instrumentspēles skolotāja
 • Arne Ilze- instrumentspēles skolotāja, koncertmeistare
 • Bērziņa Inga- mūzikas , instrumentspēles skolotāja,diriģente
 • Kagane Lilija-  instrumentspēles skolotāja, koncertmeistare
 • Klišāns Mārtiņš- diriģents
 • Pakalne_Starka Arta - mūzikas skolotāja, instrumentspēles skolotāja
 • Prenass Ilona - diriģente
 • Soste Didzis- mūzikas skolotājs, diriģents
 • Tarasovs Dainis- instrumentspēles skolotājs
 • Valtere Žanete- mūzikas , instrumentspēles skolotāja ,diriģente
 • Vilnīte Renāte- instrumentspēles skolotāja
 • Više Inese- mūzikas, instrumentspēles skolotāja, koncertmeistare
 • Varta Sarmīte - instrumentspēles skolotāja.

Latviešu valodas MK
Protopopova Inese- MK vadītāja, latviešu valoda un literatūra

 • Grugule Vēsma- latviešu valodas un literatūras skolotāja
 • Kušķe Inese- latviešu valodas un literatūras skolotāja
 • Protopopova Inese- latviešu valodas un literatūras skolotāja
 • Rubine Ina- latviešu valodas un literatūras skolotāja
 • Zizlāne Liene- latviešu valodas un literatūras skolotāja

MK „Cilvēks un sabiedrība”
 Velme Inese – MK vadītāja, vēstures, ekonomikas, politikas un tiesību skolotāja

 • Bruģe Kitija- psihologs
 • Lakševica Sarmīte- vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju skolotāja
 • Ondzulis Guntis - sporta skolotājs
 • Suhocka Velta- vēstures un sociālo zinību skolotāja
 • Deksnis Einārs - mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Velme Inese- vēstures un sociālo zinību skolotāja

Zinātņu un tehnoloģiju
Ārija Šemele- MK vadītāja, fizikas un matemātikas skolotāja

 • Āboliņa Daiga- bioloģijas un ķīmijas skolotāja
 • Beitika Indra- matemātikas skolotāja
 • Blaumane Diāna - informātikas skolotāja
 • Gabrusenoka Ausma – matemātikas skolotāja
 • Liepniece Ilze - ģeogrāfijas skolotāja
 • Šemele Ārija - fizikas un matemātikas skolotāja
 • Staceviča Jevgēnija- matemātikas skolotāja
 • Tambovceva Valentīna – matemātikas skolotāja
 • Tuna Brigita Inta - matemātikas skolotāja
 • Zelča Ligita- ģeogrāfijas skolotāja

Svešvalodu MK
Mauriņa Zanda – MK vadītāja, angļu valodas skolotāja

 • Jakštene Žanna-angļu, krievu valodas skolotāja
 • Komarovska Jolanta- krievu valodas skolotāja
 • Mauriņa Zanda - angļu valodas skolotāja
 • Sila Iveta- angļu valodas skolotāja
 • Šūlmeistere Gaļina- krievu valodas skolotāja

Klašu audzinātāju MK
Jolanta Komarovska – MK vadītāja, krievu valodas skolotāja

 • Āboliņa Daiga- klases audzinātāja
 • Beitika Indra- klases audzinātāja
 • Grietniece Inta  - klases audzinātāja
 • Glāzniece Ritma- klases audzinātāja
 • Gūtmane - Sevišķe Anete- klases audzinātāja
 • Bruģe Kitija- klases audzinātāja
 • Kalniņa Biruta - klases audzinātāja
 • Liepniece Ilze - klases audzinātāja
 • Lipska Anda- klases audzinātāja
 • Ločmele Antra klases audzinātāja -
 • Ločmele Ritma- klases audzinātāja
 • Mūrniece Elita- klases audzinātāja
 • Peterlēvica Rasma -klases audzinātāja -
 • Protopopova Inese- klases audzinātāja
 • Sila Iveta- klases audzinātāja
 • Suhocka Velta- klases audzinātāja
 • Šūlmeistere Gaļina- klases audzinātāja
 • Tillers Oskars- klases audzinātājs
 • Tuna Brigita Inta- klases audzinātāja
 • Velme Inese- klases audzinātāja
 • Zizlāne Liene- klases audzinātāja

Atbalsta personāls

 • Belicka Mārīte - speciālais pedagogs
 • Bruģe Kitija – psihologs
 • Gūtmane - Sevišķe Anete – logopēde
 • Lipska Anda – speciālais pedagogs
 • Ločmele Antra – psihologs
 • Jakovļeva Līva – sociālais pedagogs
 • Vančenko Ruta – sociālais pedagogs
 • Ungere Madara – logopēds

Atjaunoja: Ausma Gabrusenoka » 18.09.2017 | 17:42

Šodien ir 2018.gada 21.oktobris

Vārda dienu svin:

Urzula, Severīns

Dzimšanas dienu svin:
Skolotāji:
Šodien:
nav
Rīt:
nav
Tuvākā
(16. nov.):

Inga Bērziņa
Skolēni:
Šodien:
Artis Gulbis 7.c
Katrīna Ļaškeviča 8.c
Rīt:
nav
Tuvākā
(23. okt.):

Mairis Korskaks 5.a

Un kāds šobrīd laiks?

RMIVS kancelejas darba laiki
tālr./fakss: 67612391
Pirmdiena 8.00 - 16.30
Otrdiena 8.00 - 16.30
Trešdiena 8.00 - 16.30
Ceturtdiena 8.00 - 16.30
Piektdiena 8.00 - 16.30
Direktores pieņemšanas laiki
tālr.: 67611119, 26456193
Pirmdiena 14.00 - 17.30
Ceturtdiena 9.00 - 12.00

Skatīt visus kontaktus »

Interesanti