Mājaslapas apmeklējumi

Kopā: 28620
Vakar: 104
Šodien: 42

Iesakām apmeklēt

Nāc mācīties!

Aicinām mācīties 2017./2018.mācību gadā skolēnus no visiem Latvijas novadiem!
Skolas kancelejā no pl.8:30-16:30 turpinās skolēnu reģistrācija 1.klasei 2017./2018. un 2018./2019.mācību gadiem. Var sazināties arī elektroniski, skolas e-pasta adrese rmivs@riga.lv.

Rīgas Mūzikas internātvidusskola – tā ir skola, kurā mūzika ir pievienotā vērtība katra audzēkņa personības daudzpusīgā attīstībā.

Skolā tiek īstenotas 6 izglītības programmas:

  • VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROFESIONĀLI ORIENTĒTA VIRZIENA (MŪZIKAS)  PROGRAMMA
  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
  • PAMATIZGLĪTĪBAS PROFESIONĀLI ORIENTĒTA VIRZIENA (MŪZIKAS) PROGRAMMA
  • vispārizglītojošā pamatizglītības programma
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

Augsti kvalificētu vispārizglītojošo un speciālo mūzikas priekšmetu pedagogu vadībā skolēniem ir iespēja saņemt kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītību.

Skolā ir pieejams profesionāls atbalsta personāls – psihologs, speciālie pedagogi, logopēdi.

Skolā uzņem skolēnus arī bez priekšzināšanām mūzikā. Katrs skolēns dzied korī, spēlē kādu no mūzikas instrumentiem (klavieres, flautu, klarneti, vijoli, ģitāru u.c.)

Skolā darbojas 5 kori: jauniešu jauktais koris „Vaidelote”, 5.–9. kl. meiteņu koris „Laine”, zēnu koris, 2.– 4. kl. koris un 1.kl. koris.

Skolēniem ir iespēja iesaistīties kādā no pulciņiem - aerobikas, vizuālās mākslas un floristikas, datorzinību, vides pētnieku pulciņā, jauno ekonomistu klubā u.c.

Vidusskolēniem ir iespēja papildus apgūt komerczinību programmu jauno ekonomistu klubā "Hermejs".

Audzēkņi piedalās Karjeras nedēļas pasākumos un dažādos konkursos: skatuves runa, aerobika, intelektuālais maratons u.c.

Skolai 2015.gadā ir piešķirts Latvijas EKOskolas nosaukums.

Skolā mācās skolēni no dažādiem Latvijas novadiem, jo skolai ir mūsdienīgs un labiekārtots internāts.

Skola nodrošina kvalitatīvu ēdināšanu - brīvpusdienas: 1.-9.klašu skolēniem, maznodrošinātajām un trūcīgajām ģimenēm, kā arī bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku apgādības, ir bezmaksas ēdināšana 4 reizes dienā.

Skolēniem tiek nodrošināts bezmaksas transports Rīgā.

Skolai ir senas tradīcijas, par to liecina vairāk nekā 30 gadus iegūtās godalgotās vietas gan Rīgas pilsētas, gan valsts konkursos, Vispārējos latviešu dziesmu svētkos un piedalīšanās daudzos autorkoncertos Latvijā.

Regulāri tiek organizēti skolēnu koncertbraucieni gan mūsu valsts robežās, gan ārpus tām.

Nāc mācīties un attīsti sevī personību ar mūzikas palīdzību!

Ievietoja: Ausma Gabrusenoka » 05.01.2017 | 13:56
«Atgriezties

Šodien ir 2018.gada 24.septembris

Vārda dienu svin:

Agrita, Agris

Dzimšanas dienu svin:
Skolotāji:
Šodien:
nav
Rīt:
nav
Tuvākā
(10. okt.):

Didzis Soste
Skolēni:
Šodien:
Beāte Rutka 12.b
Rīt:
Gabriela Kolosova 4.a
Tuvākā
(26. sep.):

Ismails Ernests Kalniņš 3.c

Un kāds šobrīd laiks?

RMIVS kancelejas darba laiki
tālr./fakss: 67612391
Pirmdiena 8.00 - 16.30
Otrdiena 8.00 - 16.30
Trešdiena 8.00 - 16.30
Ceturtdiena 8.00 - 16.30
Piektdiena 8.00 - 16.30
Direktores pieņemšanas laiki
tālr.: 67611119, 26456193
Pirmdiena 14.00 - 17.30
Ceturtdiena 9.00 - 12.00

Skatīt visus kontaktus »

Interesanti