Mājaslapas apmeklējumi

Kopā: 46145
Vakar: 123
Šodien: 55

Iesakām apmeklēt

Nāc mācīties!

Aicinām mācīties 2016./2017.mācību gadā skolēnus no visiem Latvijas novadiem!
Skolas kancelejā no pl.8:30-16:30 turpinās skolēnu reģistrācija 1.klasei 2016./2017.mācību gadam. Var sazināties arī elektroniski, skolas e-pasta adrese rmivs@riga.lv.
Ar 2016.gada 1.jūniju pieņemam dokumentus mācībām 10.klasei. Pretendenti pieteikumus elektroniski uz skolas e-pastu var sākt iesūtīt ar 2016.gada 1.martu, veidlapas - skolas mājas lapā šeit.

Ir iespēja iestāties arī citās klašu grupās.

Rīgas Mūzikas internātvidusskola – tā ir skola, kurā mūzika ir pievienotā vērtība katra audzēkņa personības daudzpusīgā attīstībā.

Par to aicinām pārliecināties skolas Atvērto durvju dienā 2016.gada 8.aprīlī no plkst.10:00. Tajā paredzēta tikšanās ar skolas pedagogiem un skolas audzēkņu koncerts.

Šajā dienā aicinām 8.-9.klašu skolas komandas piedalīties arī Rīgas Mūzikas internātvidusskolas organizētajā Latvijas vispārizglītojošo skolu atklātajā mūzikas konkursā „Latviešu komponista Raimonda Paula kultūras mantojuma aktualizācija, izmantojot didaktisko spēli”! Sīkāka informācija skolas mājas lapā.

Skolā tiek īstenotas
5 izglītības programmas:

  • vispārizglītojošā pamatizglītības programma;
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem;
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem;
  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma;

un no 2015./2016.m.g. uzsākām realizēt arī

  • vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena (mūzikas) programmu.

¯  Augsti kvalificētu vispārizglītojošo un speciālo mūzikas priekšmetu pedagogu vadībā skolēniem ir iespēja saņemt kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītību.

¯  Skolā ir pieejams profesionāls atbalsta personāls – psihologs, speciālie pedagogi, logopēdi.

¯  Skolā uzņem skolēnus arī bez priekšzināšanām mūzikā. Katrs skolēns dzied korī, spēlē kādu no mūzikas instrumentiem (klavieres, flautu, klarneti, vijoli, ģitāru u.c.)

¯  Skolā darbojas 5 kori: jauniešu jauktais koris „Vaidelote”, 5.–8. kl. meiteņu koris „Laine”, zēnu koris, 2.– 4. kl. koris un 1. kl. koris.

¯  Skolēniem ir iespēja iesaistīties kādā no pulciņiem - aerobikas, vizuālās mākslas un floristikas, datorzinību, vides pētnieku pulciņā, jauno ekonomistu klubā u.c.

¯  Vidusskolēniem ir iespēja papildus apgūt komerczinību programmu LUMA projektā „Esi līderis!”.

¯  Audzēkņi piedalās Karjeras nedēļas pasākumos un dažādos konkursos: skatuves runa, aerobika, intelektuālais maratons u.c.

¯  Skolai 2015.gadā ir piešķirts Latvijas EKOskolas nosaukums.

¯  Skolā mācās skolēni no dažādiem Latvijas novadiem, jo skolai ir mūsdienīgs un labiekārtots internāts.

¯  Skola nodrošina kvalitatīvu ēdināšanu - brīvpusdienas – 1.-9.klašu skolēniem, maznodrošinātajām un trūcīgajām ģimenēm, kā arī bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku apgādības, ir bezmaksas ēdināšana 4 reizes dienā.

¯  Skolēniem tiek nodrošināts bezmaksas transports Rīgā.

¯  Skolai ir senas tradīcijas, par to liecina vairāk nekā 30 gadus iegūtās godalgotās vietas gan Rīgas pilsētas, gan valsts konkursos, Vispārējos latviešu dziesmu svētkos un piedalīšanās daudzos autorkoncertos Latvijā.

¯  Regulāri tiek organizēti skolēnu koncertbraucieni gan mūsu valsts robežās, gan ārpus tām.

Nāc mācīties un attīsti sevī personību ar mūzikas palīdzību!

Ievietoja: Ausma Gabrusenoka » 22.02.2016 | 9:58
«Atgriezties

Šodien ir 2020.gada 15.augusts

Vārda dienu svin:

Zelda, Zenta, Dzelde

Dzimšanas dienu svin:
Skolotāji:
Šodien:
nav
Rīt:
nav
Tuvākā
(18. aug.):

Indra Beitika
Iveta Sila 8.a
Skolēni:
Šodien:
nav
Rīt:
Gabija Una Mertena 9.a
Tuvākā
(18. aug.):

Oskars Seimanis 2.a
Megija Circene 9.c

Un kāds šobrīd laiks?

RMIVS kancelejas darba laiki
tālr./fakss: 67612391
Pirmdiena 8.00 - 16.30
Otrdiena 8.00 - 16.30
Trešdiena 8.00 - 16.30
Ceturtdiena 8.00 - 16.30
Piektdiena 8.00 - 16.30
Direktores pieņemšanas laiki
tālr.: 67611119, 26456193
Pirmdiena 14.00 - 17.30
Ceturtdiena 9.00 - 12.00

Skatīt visus kontaktus »

Interesanti